พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบช.น. ประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจ บก.น.4

พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. ให้เกียรติเดินทางมาร่วมกิจกรรม กต.ตร.กทม.บช.น.ตรวจเยี่ยม บก.น.4

พร้อมกับได้มอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับข้าราชการตำรวจมอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจ และมอบถุงยังชีพ โดยมี ผู้แทนปลัดกรุงเทพมหานคร ,ผู้แทนอธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญา ,ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.ภาคประชาชน ,ประธานอนุ กต.ตร.กทม.บก.น.1-9, พร้อมด้วย กต.ตร.บก.น.4.

พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ผบก.น.4, รอง ผบก.น.4, ผกก.ทุกหน่วยในสังกัด บก.น.4 รอรับการตรวจเยี่ยม ณ ห้องกระจกชั้น 1 บก.น.4