ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งตร.และประกาศสำนักนายกฯกรณีสำรองราชการ“วิระชัย”และคืนสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งตร.และประกาศสำนักนายกฯกรณีสำรองราชการ“วิระชัย”และคืนสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

 

จากกรณีที่ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. ได้ถูกสำรองราชการเนื่องจากการถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง และถูกร้องทุกข์ดำเนินคดี กรณีถูกกล่าวหา ดักฟัง เผยแพร่ข้อมูลการสนทนา ระหว่าง พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. กับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. (ในขณะนั้น) ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๓ จากกรณีที่ คนร้ายยิงรถ พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. และต่อมา พล.ต.อ. วิระชัย ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งสำรองราชการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ล่าสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครองกลาง ได้อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดําที่ บ.๔๓๘/๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๒๒๒/๒๕๖๔ พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในขณะนั้น) ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๓๘๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา สํารองราชการ และเพิกถอนประกาศของนายกรัฐมนตรี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา พ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ เพิกถอนมติของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ยกคำร้องทุกข์ของ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำสั่งของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในสมัยนั้น) และมีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีมติของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) และมีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีประกาศของนายกรัฐมนตรี มีผลใช้บังคับ
และศาลปกครองกลาง มีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทาง หรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาว่า ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คืนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ตามกฎหมายและระเบียบกำหนดต่อไป เสมือนหนึ่งว่า พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ผู้ฟ้องคดีไม่เคยถูกคำสั่งสำรองราชการและไม่เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งมาก่อน คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ส่วนคำสั่งศาล ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๓๘๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดี สํารองราชการ และให้ทุเลาประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา พ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้น ให้คำสั่งทุเลานั้นมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

Back To Top