“สตม.”ครบรอบ 92 ปี

วันนี้ (1 ต.ค. 62) เวลา 09.30 น. ที่ สตม. (สวนพลู) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เนื่องในโอกาสครบรอบ 92 ปี พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญชา ในสังกัด สตม. ได้แก่ พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี, พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์, พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ, พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้, พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร และ พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด และคณะชมรมแม่บ้านตำรวจ สตม. ร่วมพิธี

พล.ต.อ.สุวัฒน์ ฯ ได้นำคณะผู้บังคับบัญชา และอดีตผู้บังคับบัญชาในสังกัด สตม. ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระบิดา ตม.ไทย ต่อมา ได้สักการะ “พระพุทธสักกะเทวราช” หรือ “หลวงพ่อเข้าเมือง” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น พล.ต.ท.สมพงษ์ฯ ได้สักการะศาลเทพารักษ์ ประจำ สตม. และประกอบพิธีสดับปกรณ์บังสุกุล น้อมอุทิศถวาย พระบิดา ตม.ไทย ณ ห้องประชุมสาทร ชั้น 7 อาคาร 2 สตม.

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2470 สมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พุทธศักราช 2470 ขึ้น พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เรียกว่า “กรมตรวจคนเข้าเมือง” ซึ่งขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย โดยมีการแต่งตั้งให้ พ.ต.อ.พระยาวิชัยประชาบาล เป็นเจ้ากรมคนแรก จนกระทั่งในปี พ.ศ.2536 ได้มีการปรับโครงสร้างให้เป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการเรียกว่า “สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง”

 

CR:สตม.

Back To Top