หนึ่งเดียวในโลก “ประเพณีรับบัว 2562”

โดยในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลอง ลงเรือแห่ไปตามลำคลองสำโรง…เพื่อให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่สองฝั่งลำคลอง..ได้ร่วมกันสักการะบูชา..เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวตและครอบครัว..โดยการโยนดอกบัวไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่บนเรือ มีความเชื่อที่สืบทอดกันมานานว่า..หากโยนดอกบัวไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตผ่านก็จะทำให้ สิ่งที่ตั้งใจอธิฐานสมปราถนา

สำหรับประเพณีโยนบัว… กำหนดจัดขึ้นทุกปีในช่วงวันออกพรรษา….ซึ่งปีนี้ได้กำหนดวันจัดงานประเพณีรับบัวระหว่าง…..วันที่ 6-14 ตุลาคม 2562 แต่ไฮไลท์ที่สำคัญคือ…วันโยนบัวที่ทุกคนชาวบางพลีต่างรอคอยจะเป็นวันที่ 12 ตุลาคม 62..ตั้งแต่..เวลา. 07.00 น. เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมานานของชาวอำเภอบางพลี..จ.สมุทรปราการ..ในอดีตชาวบ้านเป็นชาวไทย…ชาวลาว….และชาวรามัญ..ที่มาตั้งถื่นฐานอยู่ได้สืบทอดประเพณีกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจุบัน….

วิศาล สิงห์โตแก้ว /รายงาน