เร่งหารือ !!! สสจ.ปราจีน ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเข้มมาตรการป้องกัน ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เร่งหารือ !!! สสจ.ปราจีน ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเข้มมาตรการป้องกัน และการดูแลรักษาผู้ป่วยรวมทั้งการบริหารจัดการการฉีดวัคซีน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 พร้อมสรุปคำสั่งปิดสถานที่กลุ่มเสี่ยงสูง ล่าสุด

เร่งหารือ !!! สสจ.ปราจีน ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเข้มมาตรการป้องกัน ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุม COVID-19 การดูแลรักษาผู้ป่วย และการบริหารจัดการการฉีดวัคซีน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมาตรการเร่งด่วน ออกคำสั่งปิดตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์

ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และเร่งswabให้ผู้ค้า ผู้ประกอบการ ในตลาดและโรงงานให้เร็ว เพื่อให้ครบทุกพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรี และให้พนักงานบริษัท ไทยแอโรว์ (จังหวัดฉะเชิงเทรา)ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดปราจีนบุรีมารายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. เพื่อตรวจคัดกรองหาเชื้อ รวมทั้งให้ผู้ใกล้ชิดสังเกตอาการ และหลีกเลี่ยงการออกนอกที่พัก ๑๔ วัน และในส่วนของการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่๑๓ จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อเป็นการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงต้องรีบเร่งยกระดับความเข้มข้นให้จังหวัดปราจีนบุรีปลอดเชื้อโดยเร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี จึงให้ดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขควบคู่เศรษฐกิจ
โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

cr;หนุ่ม บช.น.