บริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวด ช่วยเหลือกรมแพทย์ทหารอากาศ ให้กับผู้รอฉีดวัคซีนโควิด-19

บริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด ร่วมบริจาคน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวด ช่วยเหลือกรมแพทย์ทหารอากาศ ให้กับผู้รอฉีดวัคซีนโควิด-19

อาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ ประธานบริษัทฯรวมถึงเจ้าหน้าที่บุคคลากรของบริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด ที่ปรึกษาอาวุโส ได้มอบหมายให้คุณธินกร หาญชุก ตัวแทน โดยร่วมกับบริษัท ห้างร้านต่างๆมอบน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวด ให้กับทางโรงพยาบาลและกรมการแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.อ.ท.ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบน้ำดื่ม เพื่อใช้ประโยชน์แก่ผู้ที่มารอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและพื้นที่รอบกองทัพอากาศ

หลายครั้งที่เกิดประเทศไทยเกิดวิกฤต เช่น น้ำท่วมครั้งใหญ่ พ.ศ.2562 บริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด และบุคลากรของบริษัททั้งหมดก็ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเครื่องอุปโภค บริโภค สนับสนุนกิจกรรมของกองทัพอากาศเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือและ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้กับผู้ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถือว่าเป็นองค์กรเอกชนที่ทำเพื่อสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งอาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ ประธานบริษัท ท่านกล่าวว่า “ในภาวะวิกฤตแบบนี้คนไทยต้องไม่ทิ้งกัน”