“รางวัลพ่อดีเด่น” ประจำปี 2562 ดร.รัชฏะ สมรทินกร พิธีกรชื่อดัง รายการเวทีชาวบ้าน..!!

::  ขอแสดงความยินดี กับ ดร.รัชฏะ  สมรทินกร  พิธีกรชื่อดัง “รายการเวทีชาวบ้าน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบ “รางวัลพ่อดีเด่น”ประจำปี 2562 และครอบครัว คุณกรรณิการ์  ลังกาพินธุ์ “น้องคีนธ์”ด.ช.คีวัฏฏะ  สมรทินกร (บุตรชาย)

 

(ภาพ:ดร.รัชฏะ  สมรทินกร รับมอบเกียรติบัตรจาก นาย ธัชพล  ไชยจันลา ประธานชมรมผู้ปกครองและครู )

(ภาพ:ดร.รัชฏะ  สมรทินกร -คุณกรรณิการ์ ลังการ์พินธ์ -ด.ช.คีวัฏฏะ  สมรทินกร “น้องคีนธ์ “)

(ภาพ:คุณครูยาย สิริกร ว่องตระกูล -ดร.รัชฏะ  สมรทินกร -ด.ช.คีวัฏฏะ  สมรทินกร “น้องคีนธ์ “)

(ภาพ:ร่วมถ่ายภาพหมู่กับกิจกรรมของนักเรียนและผู้ปกครอง)

 

:: เนื่องจากทางสถานศึกษา… โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อ และมอบ”เกียรติบัตรพ่อดีเด่น” ประจำปี 2562 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรวิทย์ ช้างคลาน เชียงใหม่ โดยมี นางสาว กุลวดี  เกียรติไชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ดร.วัชระ ตันตรานนท์  เจ้าของบริหารศึกษาโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน พร้อมด้วย นายธัชพล  ไชยจันลา ประธานชมรมผู้ปกครองและครู และคุณครูยาย สิริกร  ว่องตระกูล ประธานอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานในพิธี

 

(ภาพ:ด.ช.คีวัฏฏะ  สมรทินกร “น้องคีนธ์ “ก้มลงกราบคุณพ่อ ดร.รัชฏะ  สมรทินกร)

(ภาพ:ด.ช.คีวัฏฏะ  สมรทินกร “น้องคีนธ์..มอบต้นไม้ดาวเรื่องให้คุณพ่อ ดร.รัชฏะ  สมรทินกร)

(ภาพ:ผู้ปกครองที่ได้รับเกียรติบัตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 )

(ภาพ:นายธัชพล  ไชยจันลา -นางสาว กุลวดี  เกียรติไชยากร – คุณครูยาย สิริกร ว่องตระกูล)

ใส่ความเห็น