พัทยาบูสเตอร์โดส 3 ให้ชาวเกาะล้านเดินหน้าหมู่บ้านสีฟ้า 100%

พัทยาบูสเตอร์โดส 3 ให้ชาวเกาะล้านเดินหน้าหมู่บ้านสีฟ้า 100%

นายกเมืองพัทยานั่งเรือข้ามฟากไปตรวจเยี่ยมการให้บริการวัคซีนแอสตร้าซิเนก้า บูสเตอร์ช็อต โดสที่ 3 ให้ประชาชนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 โดส เดินหน้าหมู่บ้านสีฟ้า หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19

ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้คัดเลือกชุมชนเกาะล้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของเมืองพัทยาเป็นพื้นที่นำร่องโครงการหมู่บ้านสีฟ้า หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 โดยที่ผ่านมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ผลักดันให้มีการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 สู่ประชาชนอย่างครอบคลุมและรวดเร็ว ซึ่งเป็นไปตามแผนการเปิดเมืองท่องเที่ยวในวันที่ 1 พ.ย.64 โดยมีการจัดระบบให้บริการทั้งวัคซีนจากส่วนกลางผ่านระบบหมอพร้อม และวัคซีนทางเลือกผ่านระบบเมืองพัทยาพร้อม เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ซึ่งมีข้อมูลรายงานว่าประชาชนชาวเกาะล้านได้รับวัคซีนไปแล้วมากกว่า 80% นั้น

ล่าสุด วันที่ 5 ต.ค.64 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา คณะทำงานนายกเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้นัดหมายท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) เพื่อขึ้นเรือเร็วเดินทางไปยังชุมชนเกาะล้านในการให้บริการบูสเตอร์ช็อต โดสที่ 3 วัคซีนแอสตร้าซิเนก้า ให้ประชาชนชาวเกาะล้านที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว 2 โดส โดยพบว่าประชาชนชาวเกาะล้านตามคุณสมบัติดังกล่าวได้เตรียมตัวมารอรับวัคซีนกันอย่างเป็นระเบียบตั้งแต่เช้า

Back To Top