กอ.รมน.นนทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”พัฒนาวัดโรงเรียนและชุมชน “บวร”

กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรีร่วมกับประชาชนจิตอาสาจัดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”พัฒนาวัดโรงเรียนและชุมชน “บวร”


วันนี้( 21 ม.ค.65) ที่วัดสักใหญ่ ตำบล วัดชลอ อำเภอบางกรวย นนทบุรี พันเอกบำรุง วิชาธร รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุน เจ้าหน้าที่ฯกอ.รมน. เจ้าหน้าที่ฯเทศบาลเมืององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ชุมชน วัด โรงเรียน “บวร”

โดยจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ ปัดกวาดบริเวณพระพุทธรูปรอบพระอุโบสถ การพัฒนาล้างทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน/โรงเรียน ปรับปรุงสนามเด็กเล่น จัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้สนามลานวัด เก็บขยะและเศษกิ่งไม้แห้งบริเวรรอบๆวัด โรงเรียน และ สถานสาธารณะต่างๆ เพื่อให้ศาสนสถานมีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม