กอ.รมน.ร่วมกับเทศบาลเมืองบางกร่างจัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองบางกร่างจัดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ตามโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ตำบล มั่นคง ยั่งยืน

วันนี้( 19 ม.ค.65) ที่วัดบางระโหง ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี พันเอกบำรุง วิชาธร รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง นำเจ้าหน้าที่ฯกอ.รมน. เจ้าหน้าที่ฯเทศบาลเมืองบางกร่างและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

โดยร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัดบางระโหง ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี ปัดกวาดบริเวณพระพุทธรูปรอบพระอุโบสถ จัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้สนามลานวัด เก็บขยะและเศษกิ่งไม้แห้งบริเวรรอบๆวัด เพื่อให้ศาสนสถานมีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม และช่วยกันเก็บและกำจัดวัชพืช เพื่อปรับสภาพน้ำบริเวณคลองอ้อมให้ใสสะอาด เปิดทางน้ำไหล เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝั่งคลองให้ดียิ่งขึ้น