นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีวางศิลาฤกษ์”ศาลานพเคราะห์ ปฏิบัติธรรม” ณ วัดดงชะพลู ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

 

“นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ” สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีวางศิลาฤกษ์”ศาลานพเคราะห์ ปฏิบัติธรรม” 

 

จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ “ศาลานพเคราะห์ ปฏิบัติธรรม”
โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีวางศิลาฤกษ์“ศาลานพเคราะห์ ปฏิบัติธรรม” ณ วัดดงชะพลู ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร   คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเทพยดา บูชาฤกษ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีวางศิลาฤกษ์ “ศาลานพเคราะห์ ปฏิบัติธรรม” 

นำโดยพระครูวิภัชธรรมโสภิต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร เจ้าอาวาส วัดดงชะพลู ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน
วางเครื่องศิลาฤกษ์ ตอกไม้มงคล 9 ต้น วางอิฐทอง – นาก – เงิน
วางแผ่นทอง – นาก – เงิน วางตลับนพรัตน์  วางศิลาฤกษ์ และโปรยข้าวตอกดอกไม้ ลงบนศิลาฤกษ์

#สมาชิกวุฒิสภา #กิตติศักดิ์รัตนวราหะ #วัดดงชะพลู