“สน.หัวหมาก ” จัดโครงการเครือข่ายการมีส่วนรวมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

“สน.หัวหมาก”พ.ต.อ.วิชัย ณรงค์  ผกก.สน.หัวหมาก  เพิ่มความรู้ฝึกอบรมทบทวนข้อกฎหมายและยุทธวิธีพื้นฐานอาสาสมัครตำรวจบ้าน(อส.ตร.) ให้มีบทบาทในการช่วยเหลืองานตำรวจ

 

 

วันนี้ 20 มีนาคม 2564  พ.ต.อ. วิชัย  ณรงค์  ผกก.สน.หัวหมาก  ประธานในพิธีฯ  ร่วมกับคุณน้ำค้าง   พึ่งทอง ประธานกต.ตร.สน.หัวหมาก – ร.ต.อ.นันฐ์ทพนธ์ เฉลิมวงศ์ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.หัวหมาก “จัดโครงการเครือข่ายการมีส่วนรวมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล” โดยมี  พ.ต.ท.ยิ่งยศ ฉลาดปรุ รอง ผกก.จรพ.ต.ท.ยุทธภูมิ ฝอยทอง รอง ผกก.ป-พ.ต.ท.ดร.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี รอง ผกก.สส.ฯ-พ.ต.ท.ธนันณัฏฐ์ วิริยะไกรศรีกุล สวปฯ-พ.ต.ต.โกศล ยมศรีเคน สว.สส.ฯ-ร.ต.อ.ชาญชัย ไมตรีอโนทัย รอง สวปฯ ร.ต.ท.ชรินทร์ จารีตพิทยา รอง สวปฯ-ร.ต.ต.อำนาจ มูลมาก รอง สวปฯ-ด.ต. วิวัฒน์ ประดิษฐสุวรรณ ผบ.หมู่ (ป)ฯ-ด.ต.สุรชัย เนื้อนาค ผบ.หมู่ (ป)ฯ-ด.ต.พงษพัฒน์ รัดแมด ผบ.หมู่(ป)ฯ-ส.ต.ต.อนุพงษ์ จีนศรีคง ผบ.หมู่(ป)ฯ

 

 

โครงการอบรมเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ให้กับอาสาสมัครตำรวจบ้าน(อส.ตร.) ที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 200 คนให้มีความรู้ข้อกฎหมาย หลักการ วิธีการ หลักคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการปฎิบัติงาน  เพื่อเป็นกำลังเสริมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการปฎิบัติหน้าที่รักษาความสงบ รักษาความปลอดภัยจราจรเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขยิ่งแก่พี่น้องประชาชน ตำรวจบ้าน(อส.ตร.) ในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงาน เชื่อว่าผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ ความสามารถในการปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการปฎิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในภาระกิจป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ และงานด้านการจราจรเพื่อบรรลุเป้าหมายแผนการพัฒนาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

Cr:ภาพ/ข่าว วิศาล

Back To Top