กทม.ตั้งศูนย์พักคอย 6 กลุ่มเขต แยกผู้ป่วยโควิด-19 ออกจากชุมชน ก่อนส่งโรงพยาบาล

กทม.ตั้งศูนย์พักคอย 6 กลุ่มเขต แยกผู้ป่วยโควิด-19 ออกจากชุมชน ก่อนส่งโรงพยาบาล

กทม.ตั้งศูนย์พักคอย 6 กลุ่มเขต แยกผู้ป่วยโควิด-19 ออกจากชุมชน ก่อนส่งโรงพยาบาล

(2 ก.ค.64) เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแค (เรืองสอน) ซ.เพชรเกษม 69 เขตบางแค : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และพระพิศาลธรรมารุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน เขตคลองเตย ตรวจความพร้อมการจัดตั้งศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต โดยนำต้นแบบจากศูนย์พักคอยวัดสะพาน เขตคลองเตย มาใช้เป็นแนวทาง เพื่อคัดแยกผู้ป่วยออกจากชุมชน ลดปัญหาการติดเชื้อของคนในครอบครัว รวมถึงนำผู้ป่วยตกค้างมายังศูนย์พักคอย มีการคัดกรองเพื่อแยกส่งตัวรักษาตามอาการโควิดเขียว โควิดเหลือง โควิดแดง ผู้ติดเชื้อที่มายังศูนย์พักคอยจะได้รับการดูแลในเบื้องต้นจากทีมแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร ดูแลอาการอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วไว้สำหรับวัดค่าออกซิเจนในเลือด หากพบค่าออกซิเจนต่ำกว่าปกติมากจะได้รีบส่งตัวเข้ารักษาต่อในโรงพยาบาล รวมทั้งได้รับการดูแลด้านอาหารการกินทั้ง 3 มื้อ

ทั้งนี้ ศูนย์สำหรับพักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาแยกตามลักษณะอาการของผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว สีเหลือง สีแดง อาจจะนอนพักค้าง 1-2 วัน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปยังโรงพยาบาลสนามหรือ Hospitel เป็นการคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Back To Top