“สมาคมแม่ทหารบก” จัดกิจกรรม วิถีเกษตร “ปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้” ตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ”

“สมาคมแม่ทหารบก สาขา กรมทหารราบที่ 8 นำกำลังพล,ครอบครัว จัดกิจกรรม วิถีเกษตร “ปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้” ตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ”

01/12/64 ที่ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น คุณเมทินี จีนทองหลาง ผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารราบที่ 8 นำคณะแม่บ้าน พร้อมด้วยกำลังพล,ครอบครัว และบุตรหลานภายในค่ายฯ วิถีเกษตร “ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้” ในโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ครอบครัว และกำลังพล สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวในอนาคต เช่น การปลูกพริกพันธุ์จินดา,ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธุ์จินดา,มะเขือเจ้าพระยา,การปลูกพืชผักชนิดต่างๆ,การเลี้ยงกบพันธุ์ทุ่งกุลา,การเลี้ยงปลา เเละการเลี้ยงไก่พันธุ์ ประดู่หางดำ รวมถึงการแจกจ่ายต้นกล้า,และเมล็ดพันธุ์พระราชทาน แก่กำลังพล และครอบครัว เพื่อนำไปปลูกเป็นพืชผักสวนครัวในพื้นที่ว่างของหน่วย พื้นที่แปลงเกษตรสาธิต บริเวณหลังบ้านพักอาศัยของกำลังพล เป็นการปลูก “ผักสวนครัว รั้วกินได้” ตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารของกำลังพลและครอบครัว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย เป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

โดยเฉพาะในช่วงวิกฤต Covid-19 ณ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่นสำหรับ “โครงการทหารพันธุ์ดี” เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงและพระราชทานให้ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการไปแล้วนำไปขยายผลในพื้นที่ชุมชนของตนเอง ดังมีพระกระแสรับสั่งว่า “พื้นที่ดำเนินโครงการต้องมี ดินดี น้ำดี อากาศดีและเมล็ดพันธุ์พืชต้องดีด้วย ซึ่งในท้องตลาดนั้น เมล็ดพันธุ์มีราคาแพง การผลิตเม็ดพันธุ์นี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย เน้นการใช้ธรรมชาติมากที่สุด ไม่มีสารเคมี
ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : ออนซอน นิวส์