ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง  จัดเจ้าหน้าที่อนามัยชุมชน ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหาเชื้อโควิด-19

ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง  จัดเจ้าหน้าที่อนามัยชุมชน ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหาเชื้อโควิด-19

ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง  จัดเจ้าหน้าที่อนามัยชุมชน ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหาเชื้อโควิด-19 จากน้ำลาย

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง  จัดเจ้าหน้าที่อนามัยชุมชน ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหาเชื้อโควิด-19 จากน้ำลาย ให้แก่ผู้ค้าตลาดวัดกำแพง, ตลาดธนวรรณ และตลาดนัดหน้าวัดหนัง พื้นที่แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ​ พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและข้อควรระวังในการสัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19, แนะนำการล้างมือที่ถูกวิธี, การกำจัดขยะติดเชื้อ ซึ่งการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ค้าและประชาชนให้ความสนใจเข้ารับการตรวจคัดกรองจำนวน 155 ราย

Back To Top