ด่วน! สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 กรุงเทพมหานคร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2564

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 กรุงเทพมหานคร

 • ผู้ป่วยรายใหม่ 1,370 ราย (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 94 ราย)
 • รวมผู้ป่วยสะสม 71,351 ราย
 • อยู่ระหว่างการรักษา 17,517 ราย
  • โรงพยาบาลสังกัด กทม. 2,814 ราย
  • โรงพยาบาลนอกสังกัด กทม. 4,147 ราย
  • โรงพยาบาลสนาม 10,556 ราย
 • รักษาหายประจำวัน 1,053 ราย
 • ผู้ป่วยรักษาหายสะสม 63,299 ราย
 • ผู้เสียชีวิต 22 ราย (มากกว่าเมื่อวาน 3 ราย)

ผู้ติดเชื้อโควิดในกรุงเทพมหานครย้อนหลัง 5 วัน

26 มิ.ย.64 :     1,276 คน
25 มิ.ย.64 :     1,152 คน
24 มิ.ย.64 :     1,359 คน
23 มิ.ย.64 :    956 คน
22 มิ.ย.64 :     1,154 คน

————————————-

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

 • ผู้ป่วยรายใหม่ 3,995 ราย
  • ในประเทศ 3,915 ราย
  • ติดเชื้อในเรือนจำ 45 ราย
  • เดินทางมาจากต่างประเทศ 35 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยันสะสม 244,447 ราย
 • หายป่วยแล้ว 198,928 ราย
 • เสียชีวิตสะสม 1,912 ราย

————————————-

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก

 • ยอดผู้ติดเชื้อรวม 181,546,268 ราย
 • อาการรุนแรง 80,707 ราย
 • รักษาหายแล้ว 166,073,285 ราย
 • เสียชีวิต 3,932,741 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 34,490,134 ราย
2. อินเดีย จำนวน 30,232,320 ราย
3. บราซิล จำนวน 18,386,894 ราย
4. ฝรั่งเศส จำนวน 5,768,443 ราย
5. ตุรกี จำนวน 5,430,753 ราย
** ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 76 จำนวน 244,447 ราย

 

   

   

ผู้ติดเชื้อในประเทศ 3,960 คน แบ่งตามภาคดังนี้

 • ภาคกลาง 2,523 ราย
 • ภาคตะวันออก 348 ราย
 • ภาคเหนือ 47 ราย
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 122 ราย
 • ภาคตะวันตก 47 ราย
 • ภาคใต้ 628 ราย
 • เรือนจำ 45 ราย

*****************************************************

 

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. – 26 มิ.ย. 2564)
รวม 9,055,141 โดส ใน 77 จังหวัด

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 6,475,826 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 2,579,315 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

————————————-

ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 รวม 4,954,620 โดส

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 3,705,579 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 1,249,041 ราย

 

   

ผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2564 เวลา 08.00 น.
————————————-
 • ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 25,469 โดส
 • ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 2,916,759 โดส
*****************************************************

หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28-30 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
————————————-

เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้:

 • บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
 • ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)

** หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ
*** สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละจุด ได้ที่ Facebook แฟนเพจ ของสำนักงานเขตพื้นที่ที่ให้บริการ

*****************************************************

 

   

ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กทม. รายงานสถานการณ์การบริหารจัดการเตียง ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2564
 • มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 493 ราย
 • เข้ารักษาแล้ว 308 ราย
 • ปฏิเสธการรักษา 8 ราย
 • รอเตียง 189 ราย
 • ติดต่อไม่ได้ 31 ราย
*****************************************************

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 6/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 กำหนดพื้นที่ควบควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ดังนี้

1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดนครปฐม
3. จังหวัดนนทบุรี
4. จังหวัดปทุมธานี
5. จังหวัดสมุทรปราการ
6. จังหวัดสมุทรสาคร
7. จังหวัดนราธิวาส
8. จังหวัดปัตตานี
9. จังหวัดยะลา
10. จังหวัดสงขลา

Download คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 6/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ได้ที่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/E/140/T_0007.PDF

*****************************************************

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

– กทม. และปริมณฑล เน้นปิดการก่อสร้างและแคมป์คนงาน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน 1 เดือน
– 4 จังหวัดภาคใต้ เน้นมาตรการสาธารณสุขและการเดินทางข้ามจังหวัด
– ร้านอาหารให้ซื้อกลับบ้าน ห้ามทานที่ร้าน
– ห้ามจัดประชุม-สัมมนา
– ห้างสรรพสินค้าเปิดถึง 21.00 น.
– ห้ามรวมกลุ่มเกิน 20 คน (เว้นได้รับอนุญาต)
– ใช้กับพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทราปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

โดยมีผลเริ่มวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
Download ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/E/140/T_0001.PDF