มนต์เสน่ห์เชียงใหม่-เมืองดอกไม้งาม

จบลงไปแล้วกับ เทศกาลตรุษจีน และจะเริ่มต้นอีกไม่กี่วันนี้กับ งานไม้ดอกไม้ระดับ ที่เมืองเชียงใหม่เป็นผู้ริเริ่มมาเป็น ปีที่ 45 ที่ในปีนี้จะจัดขึ้น วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์  ปีนี้จัดให้ตื่นตาถึงสองแห่ง สวนบวกหาด และที่ใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกแห่ง สวนเฉลิมพระเกียรติ์ 82 พรรษา…….หลังศาลากลางจังหวัด……

งานมหกรรมไม้ดอกเชียงใหม่ 4-6 กุมภาพันธ์ 65 ปีนี้งานมหกรรมไม้ดอกฯ ที่ใช้ชื่อว่า มนต์เสน่ห์เชียงใหม่-เมืองดอกไม้งาม (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2022) ส่งเสริมและกระตุ้น การท่องเที่ยว สอดรับนโยบายการเปิดประเทศของ รัฐบาล และการเปิดเมืองของ นครเชียงใหม่ และวันที่1กุมภาที่ผ่านมา สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติและนายกสมาคมแม่บ้านทหาดไทย ร่วมเปิดงาน…..มนต์เสน่ห์เชียงใหม่-เมืองดอกไม้งาม..……. 

 

 

 

 

Back To Top