BKK Big Cleaning Day ทำความสะอาดทั่วกรุงเทพฯ พร้อมรับการปรับมาตรการ 1 ก.ย. นี้

BKK Big Cleaning Day ทำความสะอาดทั่วกรุงเทพฯ พร้อมรับการปรับมาตรการ 1 ก.ย. นี้

    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

โดยในวันนี้เวลา (31 ส.ค. 64) เวลา 04.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม BKK Big Cleaning Day กทม.ร่วมใจ ต้านภัยโควิด และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ตลาดเสนีย์ ตรงข้ามห้างซีคอนบางแค และ ตลาดต้นไม้ชายคา เพชรเกษม 28 เขตภาษีเจริญ โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตภาษีเจริญ ร่วมกิจกรรม

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรม BKK Big Cleaning Day กทม.ร่วมใจ ต้านภัยโควิด โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ 100 คน พร้อมรถฉีดน้ำพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ ระดมฉีดล้างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ บริเวณตลาดเสนีย์ ตรงข้ามห้างซีคอนบางแค มีร้านค้า 120 ร้านค้า และ ตลาดต้นไม้ชายคา เพชรเกษม 28 มีร้านค้า 147 ร้านค้า ซึ่งเป็นตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) นอกจากนี้จะฉีดล้างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ สถานที่สาธารณะ อาทิ ถนน ทางเท้า ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง สะพานลอย บริเวณถนนเพชรเกษม จากแยกสาย 1 ถึงสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ ระยะทาง 5 กม. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ทั้งในสถานประกอบการ ห้างร้าน ตลาด และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบปรับมาตรการตามข้อกำหนด เพื่อให้กิจการต่าง ๆ สามารถเปิดดำเนินการได้ในวันที่ 1 ก.ย.นี้

ปลัดฯ กทม. ร่วมกิจกรรม BKK Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดตลาดราชวัตร เขตดุสิต

ในขณะเดียวกัน นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม BKK Big Cleaning Day กทม.ร่วมใจ ต้านภัยโควิด ณ ตลาดราชวัตร เขตดุสิต โดยมี นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตดุสิต จิตอาสาพระราชทาน และผู้ประกอบการค้าในตลาด ร่วมกิจกรรม

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรม BKK Big Cleaning Day กทม.ร่วมใจ ต้านภัยโควิด ในพื้นที่สาธารณะทั้ง 50 สำนักงานเขต โดยดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดและสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ซึ่งสถานที่บางแห่งได้ปิดกิจการเป็นระยะเวลาหลายวัน จึงจำเป็นต้องทำความสะอาดก่อนเปิดกิจการ รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนทำความสะอาดสถานที่ของตนเอง โดยวันนี้สำนักงานเขตดุสิตได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดราชวัตร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ทั้งในสถานประกอบการ ห้างร้าน ตลาด และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบปรับมาตรการตามข้อกำหนด เพื่อให้กิจการต่าง ๆ สามารถเปิดดำเนินการได้ในวันที่ 1 ก.ย.นี้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข การจัดระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ได้เน้นย้ำประชาชนให้ระมัดระวังป้องกันตนเอง ไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อหรือเกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้น