“ปลายทางชีวิต” คุณแม่สมพูน เจริญไพฑูรย์ มารดา สมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา

ปลายทางชีวิต คุณแม่สมพูน เจริญไพฑูรย์ มารดา สมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา

ที่ศาลาการเปรียญ วัดลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา นายธนาคม จงจีระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพคุณแม่สมพูน เจริญไพฑูรย์ มารดา สมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนที่รู้จักคุ้นเคยไปร่วมจำนวนมาก ท่ามกลางการปฎิบัติตามมาตราฐาน ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด มีอสม. และจนท.สาธารณสุขมาตรวจวัดอุณหภูมิ

สำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรม คุณแม่สมพูน เจริญไพฑูรย์  วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 64 เวลา 16.00 น.รดน้ำศพ เวลา 18.00 น.สวดพระอภิธรรมวันอาทิตย์ที่ 15 ถึง วันอังคารที่ 17 สค 64 เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม วันพุธ 18 สค 64 เวลา 16.00 น พระราชทานเพลิง