ชูการบิน “ท่องเที่ยวเมืองรอง”

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ นายอัศวิน ยังกีรติวร และ นายดาร์ซิโต เฮนโดรเซปุโตร กรรมการบริษัท ไทย ไลอ้อนเมนทารี จำกัด และคณะผู้บริหารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และขอรับทราบนโยบายในการพัฒนาด้านการคมนาคมทางอากาศ เพื่อให้สายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถดำเนินธุรกิจได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงคมนาคม

โอกาสนี้ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมหารือกับคณะผู้บริหารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้สายการบินพาณิชย์เพิ่มจำนวนเที่ยวบินในท่าอากาศยานภูมิภาคเพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารและการขนส่งที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้เน้นย้ำถึงการกำหนดนโยบายหน่วยงานในความรับผิดชอบด้านการขนส่งทางอากาศในการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคให้ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวให้ขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวสู่เมืองรองเชื่อมโครงข่ายคมนาคมทางอากาศ “เชื่อมโลก เชื่อมไทย สู่เมืองรอง” เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปยังเมืองรองและลงไปสู่ประชาชนในพื้นที่โดยตรง ดังนั้น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องทำงานสอดรับกันเพื่อพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของท่าอากาศยาน ต้องพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับทุกสายการบินที่มีความสนใจจะขยายเที่ยวบินให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เดินทาง รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งตนเองพร้อมผลักดันและส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีที่สุด สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก สบาย และปลอดภัย

 

cr:ภาพ-ข่าว/ทีมงาน รชค.ถาวร