“ทส. ปันสุข สู้วิกฤติโควิด–19” เปิด “ตู้ปันน้ำใจ จากผู้ให้สู่ผู้รับ ฝ่าวิกฤตโควิด–19” ฉบับ “New Normal ของการแบ่งปัน”

“ทส. ปันสุข สู้วิกฤติโควิด–19” เปิด “ตู้ปันน้ำใจ จากผู้ให้สู่ผู้รับ ฝ่าวิกฤตโควิด–19” ฉบับ “New Normal ของการแบ่งปัน”

“ทส. ปันสุข สู้วิกฤติโควิด–19”เปิด “ตู้ปันน้ำใจ จากผู้ให้สู่ผู้รับ ฝ่าวิกฤตโควิด–19” ฉบับ “New Normal ของการแบ่งปัน”​กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปันน้ำใจจัดตั้ง “ตู้ปันสุข ทส.” ช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ รวมถึงผู้ประกอบการ ร้านค้าที่อยู่ภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ณ บริเวณโถงชั้น 1 (หน้าโรงอาหาร) อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​วันนี้ (5 พฤษภาคม 2564)  เวลา 11.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า “วันนี้ กระทรวงฯ ได้เปิดตู้ปันสุข ทส. ปันน้ำใจจากผู้ให้สู่ผู้รับ ฝ่าวิกฤตโควิด–19” อย่างเป็นทางการ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยตู้ปันสุขแห่งนี้ จะเปิดให้บริการแก่เพื่อนพี่น้องข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ได้ใช้บริการโดยสามารถหยิบอาหารและน้ำดื่มด้วยตนเอง ในแบบฉบับ “New Normal ของการแบ่งปัน” ซึ่งยังคงรักษาระยะห่างทางสังคมตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเจ้าหน้าที่ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการกำหนดมาตรการควบคุมที่จำเป็นในช่วงเวลานี้ อีกทั้ง ยังเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ประกอบการร้านค้าภายในอาคาร ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) อย่างเคร่งครัดตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด​นายจตุพร ยังกล่าวต่อไปว่า “ตู้ปันสุข ทส. ปันน้ำใจจากผู้ให้สู่ผู้รับ ฝ่าวิกฤตโควิด–19” ที่ได้เปิดให้บริการในวันนี้เป็นวันแรกนั้น (5 พฤษภาคม 2564) จะประกอบไปด้วย อาหารกล่อง จากร้านค้าที่อยู่ภายในอาคารฯ จำนวน 100 กล่อง และน้ำดื่มบรรจุขวด ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 100 ขวดต่อวัน โดยจะเปิดให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ มารับได้ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป และกระทรวงฯ จะเปิดให้บริการตู้ปันสุขแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง ไปจนกว่าสถานการณ์โควิด–19 จะคลี่คลาย ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์ร่วมแสดงน้ำใจร่วมกับตู้ปันสุขของกระทรวงฯ แห่งนี้ เพื่อแบ่งปันอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น สามารถแจ้งประสานเจ้าหน้าที่ และนำอาหารและน้ำดื่มมาร่วมใส่ใน “ตู้ปันสุข ทส. ปันน้ำใจจากผู้ให้สู่ผู้รับ ฝ่าวิกฤตโควิด–19” แห่งนี้ได้อีกด้วย