“วราวุธ” วอน ปชช. แยกทิ้งขยะหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม แม้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 

วราวุธ วอน ปชช. แยกทิ้งขยะหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม แม้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19


.วราวุธ วอน ปชช. แยกทิ้งขยะหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม แม้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ครั้งที่ 2/2564 ณ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนยังคงต้องช่วยกันดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แม้ในช่วงสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ว่า
.
“ในช่วงเวลานี้ สิ่งที่เราทุกคนต้องใช้กันอยู่เป็นประจำทุกวันคือ หน้ากากอนามัย ทั้งแบบหน้ากากผ้า และแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง สิ่งที่สำคัญคือ หลังจากการใช้แล้ว ที่ปัจจุบันเรามักจะเห็นภาพหน้ากากอนามัยถูกทิ้งอยู่ตามข้างถนน ตามท่อระบายน้ำ กลายเป็นเศษขยะปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก จึงอยากขอความกรุณาพี่น้องประชาชนทุกท่าน แยกทิ้งขยะหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง ถูกวิธี เพราะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว อาจมีเชื้อโรคปะปนอยู่ ซึ่งอาจทำให้คนที่เก็บขยะได้รับเชื้อโรคเหล่านี้ไปได้อีกทางหนึ่ง
.
ดังนั้น จึงขอความกรุณาพี่น้องประชาชนทุกท่านว่า หน้ากากอนามัยทุกชิ้นที่ท่านจะทิ้งนั้น ขอให้แยกถุงทิ้งเฉพาะหน้ากากอนามัย รวบรวมไว้ แล้วนำไปทิ้งในจุดที่จัดเตรียมไว้สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะ เช่น ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือฝากทิ้งตามสถานพยาบาลใกล้บ้าน เนื่องจากขยะหน้ากากอนามัยถือว่าเป็นขยะติดเชื้อประเภทหนึ่ง จึงต้องขอความกรุณาทิ้งให้ถูกที่ อย่าทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป เพื่อสุขอนามัยที่ดีทั้งของตัวเราเอง และผู้ที่เก็บขยะหน้ากากอนามัยของพวกเราไปด้วย”

นอกจากนี้ นายวราวุธ ยังกล่าวต่อว่า “อีกเรื่องที่ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ คือการใช้บริการส่งอาหารตามบ้าน รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ขอความกรุณาให้ช่วยกันลดปริมาณขยะที่ไม่จำเป็นลงด้วยเช่นกัน เช่น ช้อนส้อมพลาสติก หากไม่จำเป็นต้องใช้ ก็ขอความกรุณาให้แจ้งผู้ให้บริการว่า ไม่ขอรับ หรืออย่างกล่องพลาสติกทั้งหลายที่ใส่อาหารมาส่ง หากใช้แล้วยังสามารถนำมาล้างเพื่อเก็บไว้ใช้ซ้ำได้อีก ก็ขอให้เก็บไว้นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการช่วยกันลดปริมาณขยะ และยืดอายุให้กับบ่อกำจัดขยะหรือ Landfill ได้อีกทางหนึ่ง”