ทอ.มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย.๖๒ พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณอารยา ภู่พานิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะ เดินทางลงพื้นที่ อำเภอบางกระทุ่ม เพื่อไปมอบถุงยังชีพ จำนวน ๕๐๐ ชุด และยาสามัญประจำบ้าน จำนวน ๕๐๐ ชุด พร้อมให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ตำบลวัดตายม และตำบลเนินกุ่ม ผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” ณ เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก