ครบรอบ 71ปี กรมสวัสดิการทหารบก

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่กรมสวัสดิการทหารบก ถ.เทอดดำริ พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารกรมสวัสดิการทหารบกแห่งใหม่ และวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารบกครบรอบปีที่ 71 โดยมี พล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก อดีตนายสนามมวยลุมพินี กล่าวรายงาน

ซึ่งในงานเริ่มจาก พิธีทางสงฆ์เวลา 07.20 น.และพิธีเปิดอาคารแห่งใหม่เวลา 08.00 น. โดยมีแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง โดยเฉพาะอดีตนายสนามมวยลุมพินี ไม่ว่าจะเป็น พล.อ.ธีระ ไกรพานนท์, พล.ท.อนันต์ศักดิ์ ลักษณลม้าย, พล.ท.เฉลิมเกียรติ โพธิ์ทองนาค, พล.ท.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ และ พล.อ.เดชอุดม นิชรัตน์ นายสนามมวยลุมพินีคนปัจจุบัน

ด้าน พล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก กล่าวว่า กิจการด้านสวัสดิการในความรับผิดชอบของกรมสวัสดิการทหารบก ในทุกๆ กิจการ ได้มีการพัฒนากิจการงานด้านสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวไปสู่งานสวัสดิการ 4.0 ซึ่งนอกเหนือจากการปรับปรุงการบริการแบบ One – Stop – Service แล้วยังได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ มีส่วนร่วมในการพัฒนางาน อาทิ การใช้โปรแกรมคำนวณเงินผ่อน อทบ.ทุกประเภทบน…