งานรำลึก 12 ปี มรณกาล “หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ”

;วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) เวลา 9.00 น. พล. อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานรำลึก 12 ปี มรณกาล หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ โดยมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในโอกาสนี้ ดร. ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบำรุงรักษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีและให้การต้อนรับรวมถึงมอบของที่ระลึก แก่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา

โดยงานที่จัดขึ้นประกอบด้วย การถวายจตุปัจจัยไทยธรรม การรับฟังเสวนาธรรม และพิธีบรรจุอัฐิหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เพื่อประดิษฐานที่ฐานเจดีย์พุทธคยา ชั้น 5 อาคารปัญญานันทานุสรณ์ วัดชลประธานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อนึ่ง หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ นามเดิม ปั่น เสน่ห์เจริญ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11พฤษภาคม พ.ศ. 2454 ณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ พ.ศ.2472 ศึกษาพระปริยัติธรรมจนจบชั้น น.ธ.เอก อุปสมบทเมื่อ พ.ศ.2474 ณ วัดนางลาด ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง ได้รับฉายาว่า “ปัญญานันทะ”

ปี 2503 หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส “วัดชลประทานรังสฤษดิ์” อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ณ โรงพยาบาลศิริราช เวลา 09.09 น. สิริอายุได้ 96 ปี 5 เดือน

ตลอดเวลาอันยาวนานหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ได้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการพระพุทธศาสนาอย่างมหาศาล เป็นพระนักเทศน์ที่ใช้คำพูดที่ตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย มุ่งให้ศาสนิกชนละทิ้งจากความเชื่องมงาย พิธีกรรมที่หรูหรา สิ้นเปลือง ให้มีประโยชน์และเรียบง่ายตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง

 

 

ใส่ความเห็น