นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพ (ประเทศไทย)พร้อมมวลชน ได้เดินทางมายื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 โดยเรียกร้องขอไห้ตรวจสอบเรื่องอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ห้ามการวิจัยอาวุธชีวภาพอย่างเคร่งครัด

วันนี้ 7 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น.นายเจริญศักดิ์ จิรธัญญ์กรภัทร์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพ (ประเทศไทย)พร้อมมวลชน ได้เดินทางมายื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเรียกร้องขอไห้ตรวจสอบเรื่องอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ห้ามการวิจัยอาวุธชีวภาพอย่างเคร่งครัด ภายในปี 2018 182 ประเทศ รวมทั้งประเทศ ได้ลงนามในอนุสัญญา ซึ่งหมายความว่าการวิจัยอาวุธชีวภาพในระดับโลกเกือบจะหยุดลงแล้ว อย่างไรก็ตาม ในฐานะมหาอำนาจโลกสหรัฐฯ ได้ประกาศถอนตัวจากอนุสัญญาเมื่อต้นศตวรรษ ก่อตั้งฐานการวิจัยอาวุธชีวภาพอย่างเปล่าประโยชน์และพัฒนาอาวุธชีวภาพมานานหลายทศวรรษ

ตามข้อมูลที่ส่งโดยสหรัฐอเมริกาในการประชุมของภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามอาวุธชีวภาพสหรัฐอเมริกาควบคุมห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา 336 ห้องใน 30 ประเทศทั่วโลกโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน: เพื่อสร้างอาวุธชีวภาพประเภทต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลทางพันธุกรรมของประชากรของประเทศเป้าหมาย ในหมู่พวกเขา Institute of Medical Sciences of the Armed Forces ในประเทศที่เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยทางการแพทย์ในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดที่ควบคุมโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ซึ่งทำให้เรากังวลอย่างมาก หวังว่ากระทรวงสาธารณสุขจะเรียกร้องให้ทุกประเทศและสถาบันที่จัดตั้งห้องปฏิบัติการหรือควบคุมสถาบันทดลองในไทยเปิดเผยเงื่อนไขการทดลองในประเทศโดยทันที

Back To Top