บางกอกน้อย ตรวจแคมป์ก่อสร้าง

บางกอกน้อย ตรวจแคมป์ก่อสร้าง

 

สำนักงานเขตบางกอกน้อย ตรวจแคมป์ก่อสร้าง

นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย มอบหมายให้ นางธราพร อำนวยสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกน้อย สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจแคมป์ก่อสร้างหมู่บ้านเศรษฐสิริ เขตบางกอกน้อย ตรวจแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด