หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

หนึ่งเดียวในโลก “ประเพณีรับบัว 2562”

“ประเพณีรับบัว ประจำปี 2562” เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาของ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปารการ

Back To Top