ผู้ประกอบการ OTOP เฮ! ไปรษณีย์สวนกระแส จับมือกรมการพัฒนาชุมชน ลดค่าขนส่งสินค้า OTOP 50%  

ผู้ประกอบการ OTOP เฮ! ไปรษณีย์สวนกระแส จับมือกรมการพัฒนาชุมชน ลดค่าขนส่งสินค้า OTOP 50%

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมภาณุรังสีไปรษณียาคาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ระหว่างโอทอป เทรดเดอร์ ประเทศไทย เครือข่าย OTOP ระดับประเทศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดย ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธานเครือข่าย
โอทอป เทรดเดอร์ ประเทศไทย และ นายพงศ์สวัสดิ์ ยอดสุรางศ์ ประธานคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ประเทศไทย ร่วมลงนาม โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองประธานกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ช่วยเหลือเกษตรกรและ SME รายย่อยในการขนส่งสินค้าในอัตราถูก สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ดีขึ้น นำมาสู่แนวทางการสนับสนุนสินค้า OTOP กว่า 200,000 รายการ ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยในการจัดโปรโมชั่นการขนส่งสินค้าถึง 50% นับเป็นโอกาสที่สำคัญมาก เพราะสินค้า OTOP เป็นสินค้าที่ราคาไม่แพง หากการขนส่งมีอัตราสูงจะตัดโอกาสกลุ่มโอทอปด้านการแข่งขันในตลาดเพราะต้องแบกรับค่าส่ง ดังนั้นวันนี้เมื่อได้รับโอกาสแล้วขอให้ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และขอให้กรมการพัฒนาชุมชนเชิญชวนผู้ประกอบการให้มาใช้บริการกับไปรษณีย์ไทย โดยนโยบายรัฐบาลก็ต้องการให้ไปรษณีย์ไทยส่งเสริม SME ผู้ประกอบการรายย่อย ในการขนส่ง การช่วยเหลือหนุนเสริมกันและกันจะทำให้เกิดการเติบโตและเป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล OTOP Trader และเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการให้บริการจัดส่งและนำจ่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ถึงลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั่วประเทศ ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการสนับสนุนค่าขนส่งสินค้าในอัตราพิเศษ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่ง รวมถึงลดภาระการขนส่ง ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น รายได้ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า OTOP เป็นรายได้ที่กระจายลงไปสู่พี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล ต่อไป เป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ในระดับพื้นที่ชุมชน ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข
“ขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 96,132 กลุ่ม/ราย ให้เข้ามาใช้บริการการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในอัตราพิเศษกันมากๆ เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง และภายในงาน OTOP Midyear 2022 สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว ระหว่างวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 -3 อิมแพค เมืองทองธานี ก็จะมีให้บริการจัดส่งด้วย จึงขอฝากช่วยกันประชาสัมพันธ์การให้บริการ และเชิญชวนเที่ยวชมงาน OTOP Midyear 2022 ที่กำลังจะมีขึ้นด้วย” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวเชิญชวน

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานการสื่อสารและขนส่งของชาติ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีแนวทางในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าจากวัตถุดิบในท้องถิ่นสินค้า OTOP โดยพร้อมเป็นผู้ดำเนินการขนส่งสินค้าทั้งระบบอย่างดีที่สุด ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำซึ่งไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จะรับสินค้าจากผู้ประกอบการ OTOP ตั้งแต่ต้นทาง ส่งไปยังพ่อค้าคนกลางร้านค้ารายย่อย และไปรษณีย์ไทยจะเป็นเครือข่ายขนส่งกระจายไปยังผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ โดยได้คิดค่าขนส่งอัตราพิเศษเพื่อช่วยลดต้นทุนให้ร้านค้า และสามารถกำหนดราคาขายสินค้าที่แข่งขันได้ นอกจากนี้ยังช่วยผลักดันสินค้าเหล่านี้ให้ถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศผ่าน Thailand Postmart ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม
e-Marketplaceของไปรษณีย์ไทยที่รวบรวมสินค้าชุมชน สินค้าเกษตร ที่มีคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วย

นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในครั้งนี้ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ได้เล็งถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยมีกลุ่ม OTOP Trader และเครือข่าย OTOP เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน จึงได้ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการลดต้นทุนด้านการขนส่ง มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า OTOP กระจายสู่แหล่งชุมชนต่างๆ ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขและเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ทาง กลุ่มบริษัทไปรษณีย์ไทย ได้มอบส่วนลดด้านขนส่งในอัตราพิเศษให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าOTOP ที่ร่วมอยู่ในกลุ่ม OTOP Trader และเครือข่าย OTOP รวมทั้ง อำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าและการบริการ ด้วยการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในทุกขั้นตอนเพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าOTOP เชื่อมั่นในการให้บริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด สมกับพันธกิจที่ว่า“จัดเก็บปลอดภัย มั่นใจทุกการจัดส่ง”

ขณะที่ นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธาน OTOP Trader ประเทศไทย และนายพงศ์สวัสดิ์ ยอดสุรางศ์ ประธานคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ประเทศไทย กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการหรือกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่ได้รับบริการ ค่าขนส่งในอัตราพิเศษในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP มีความยินดีที่ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐอย่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด ให้ความช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ซึ่งเป็นฐานรากของระบบเศรษฐกิจชุมชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

Back To Top