อบจ.ปทุมธานี เปิดขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี! 5 กลุ่มเป้าหมาย เริ่ม 13 ก.ย.

อบจ.ปทุมธานี เปิดขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี! 5 กลุ่มเป้าหมาย เริ่ม 13 ก.ย.

อบจ.ปทุมธานี เปิดขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี! 5 กลุ่มเป้าหมาย เริ่ม 13 ก.ย.

อบจ.ปทุมธานี เปิดให้ประชาชน 5 กลุ่มเป้าหมาย ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิดมาก่อน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ตั้งแต่ 13-20 ก.ย. 64 หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่ได้รับการจัดสรร

วันนี้ (13 ก.ย.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เริ่มเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด “โมเดอร์นา” ฟรี! สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป รวมทั้งมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดปทุมธานี หรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีหรืออื่นๆ ที่ทางสภากาชาดไทยกำหนดไว้ ตามกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด ดังนี้

1. คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ (12 สัปดาห์ขึ้นไป)

2. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป

3. บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล

4. ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูสอนหนังสือ

5. บุคลากรที่ออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีน อบจ.ปทุมธานี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน

โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน

เอกสารที่ต้องใช้แนบไฟล์ เช่น บัตรคนพิการ, บัตรผู้สูงอายุ, บัตรประจำตัวหน่วยงานที่สังกัด, หนังสือยืนยันการตั้งครรภ์ เป็นต้น และ อบจ.ปทุมธานีขอตัดสิทธิ์บุคคลที่ลงทะเบียนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สภากาชาดไทยกำหนด

ขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา อบจ.ปทุมธานี ให้กลุ่มเสี่ยง 13-20 ก.ย.นี้

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในเวลา 09.00 น. โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2464 ถึง วันวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ภายในเวลา 16.00 น.

1. สแกนคิวอาร์โค้ดหรือกดเข้าลิงก์ที่ อบจ.เผยแพร่

2. ถ้าอุปกรณ์มือถือไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ gmail ให้ทำการเชื่อมต่อ gmail ของคุณ

3. กรอกเลขบัตรประชาชนให้ครบ 13 หลัก

4. กรอกคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ ตามช่องให้ครบถ้วน

5. กรอกวันเดือนปีเกิด ตามรูปแบบที่กำหนด ยกตัวอย่าง เกิดวันที่ 3 สิงหาคม 2535 ต้องกรอกเป็น 03/08/2535

6. กรอกเบอร์โทรศัพท์ ใส่-ตามรูปแบบ เช่น 089-1234567

7. กรอกที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในจังหวัดปทุมธานี บ้านเลขที่ หมู่ อำเภอ ตำบล

8. เลือกว่าท่านอยู่ในกลุ่มใดในตัวเลือก จากนั้นแนบเอกสารเพื่อยืนยันว่าตัวท่านอยู่ในกลุ่มนั้นจริง เช่น ภาพถ่ายบัตรคนพิการ บัตรผู้สูงอายุ หรือบัตรประจำตัวหน่วยงานที่สังกัด

9. สำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่ม 3, 4, 5 ให้ท่านระบุสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานของท่านด้วย สำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มอื่น ไม่จำเป็นต้องระบุ

10. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้ว กดส่ง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

Back To Top