เมตาโพลิสเปิดตัวโปรเจกต์“โลกเสมือนจริง Metapolis” พร้อมพันธมิตรกว่า 20 แบรนด์ชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน.

 

เมตาโพลิส (Metapolis) เตรียมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการโลกเสมือนจริง Metapolis จับมือหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน พร้อมระดมผู้บริหารจากบริษัทช้ันนำร่วมเสวนา หัวข้อ “ก้าวต่อไปของโลกธุรกิจ บนโลกเสมือนจริง” สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการ Work & Learn Shop & Play @Metapolis

นายสุกิจ ตั้งเต็มจิตร ประธานกรรมการบริษัทเมตาโพลิส จำกัดกล่าวว่าบริษทัดาเนินธุรกิจ ด้านการออกแบบพัฒนาโลกเสมือนจริง Metaverse และเกมสามมิติ มากว่า 15 ประสบความสาเร็จ จากการพัฒนาโครงการ Ubermall โลกเสมือนจริงเชิงพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทย ปี 2554 โดยได้รับรางวัล 10 สุดยอดซอฟแวร์ไทยเป็นนวัตกรรมระดับประเทศในการนาเทคโนโลยี Virtual 3D เข้ามาใช้จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

จากความมุ่งมั่นที่ยาวนานในการออกแบบพัฒนาโลกเสมือนจริง เพื่อให้สอดคล้อง กับเทรนด์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันล่าสุด และเตรียมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว“โครงการโลกเสมือนจริง Metapolis”อย่างยิ่งใหญ่ เป็นอีกหน่ึงความสำเร็จที่บริษัทได้พัฒนสโปรเจกต์ร่วมกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน อาทิ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน)บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)บริษัททิพยกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทบาเซโลนามอเตอร์ จำกัด บริษัทนานมีบ๊คุส์ จำกัด เป็นต้นมาร่วมออกแบบเมืองจำลอง เพื่อให้ผู้เล่น(User)ได้มาใช้ชีวิตดิจิทัล บนโลกเสมือนจริงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่พร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนาให้เป็น Metaverse สมบูรณ์ที่สุดของเมืองไทยในอนาคต

สาหรับงานแถลงข่าว เปิดตัวโปรเจกต์ “โลกเสมือนจริง Metapolis” มีกำหนดจัดงานในวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ โรงภาพยนตร์ Ultimate Screen พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ช้ัน 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยภายในวันงานฯมีกิจกรรมและไฮไลท์ที่สำคัญ เช่น
การเสวนาในหัวข้อ : ก้าวต่อไปของธุรกิจ บนโลกเสมือนจริง โดย ผู้บริหาร และพันธมิตร ที่เข้าร่วมโครงการฯการแจกที่ดิน Metaverseให้กับผู้เข้าร่วมงานหรือผู้ที่สนใจลงทะเบียนร่วมเล่นเกม ในโปรเจกต์“โลกเสมือนจริง Metapolis”ภายในวันงานฟรี!! และทดลองเล่นเกมโปรเจกต์“โลกเสมือนจริง Metapolis”ภายในบริเวณการจัดงาน ณ โรงภาพยนตร์ UltimateScreen พารากอนซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีผู้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแถลงข่าว ความร่วมมือพาร์ทเนอร์ ได้แก่

– LUX Partner : BMW Barcelona Motor/ Onyx
– Strategic Partner : Dotworld
– Beauty Partner : Sparsha / Doctor life / SCG GRAND
– University Partner : มหาวิทยาลัยสยาม / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-สุวรรณภูมิ
– Government Partner : NIA (สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) / การท่าเรือแห่งประเทศไทย / GLO (สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล) / Chokchai Police -MediaPartner:สมาคมสื่อมวลชนดิจิทัล/SiamMetaverse
ที่ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์โลกเสมือนจริง ที่สร้างบนแผนที่จริง เพิ่มโอกาสธุรกิจของคุณในรูปแบบใหม่ในโลกเสมือนจริง Metaverse ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.metapolis.in.th/หรือ https://web.facebook.com/BkkMetapolis/

Back To Top