“รับบิชคอม”ร่วมสนับสนุนพัฒนาทีมวอลเล่ย์บอลเยาวชนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ

 

“รับบิชคอม”ร่วมสนับสนุนพัฒนาทีมวอลเล่ย์บอลเยาวชนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ

 

 

วันที่ 6 เม.ย.64 นายกิตติศักดิ์ ศิริเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมด้วย น.ส.ขวัญฤดี คงขาว ครูผู้ฝึกสอนทีมวอลเล่ย์บอลเยาวชนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ และคณะนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน ร่วมรับมอบถุงพลาสต์พืช ถุงขยะกินได้ที่ผลิตภากพืช 100% และเงินสนับสนุนทีมนักกีฬา จากองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ที่มี นายเก่ง ณ สงขลา เลขานุการประธานองค์กรฯ เป็นตัวแทนส่งมอบ

 

 

นายกิตติศักดิ์ ศิริเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวว่า ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือจะมีนักกีฬาเยาวชนทั้ง กลุ่มนักวอลเล่ย์ นักฟุตซอล และนักฟุตบอล ซึ่งจะมีการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาทักษะเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบคุณทางองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนพร้อมกับการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

ด้าน ตัวแทน องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication กล่าวว่า ด้วยองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคน

ซึ่งเยาวชนถือว่ามีความสำคัญในการที่จะเติบโตเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศชาติ ซึ่งการเรื่องของการรักษาความสะอาดสร้างจิตสำนึกที่ดีก็จะช่วยให้เกิดสุขภาพที่ดีตามมา ฉะนั้นนักกีฬาเยาวชนจึงเป็นเสมือนแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นเดียวกันให้ใส่ใจในสองเรื่องนี้ควบคู่กันต่อไป

 

Back To Top